Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr PSZ.V.9423.10.2018 utworzono Dom Pomocy Społecznej pod nazwą "Dom Seniora Zielone Niwy". W związku z tym zapraszamy Państwa do korzystania z opieki w naszym ośrodku. zJednocześnie informujemy, że w związku ze statusem naszego ośrodka,  istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie pobytu przez właściwe dla miejsca zamieszkania Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Dojazd i kontakt

DOM OPIEKI ZIELONE NIWY znajduje się w województwie świętokrzyskim w miejscowości Niwy obok Daleszyc - 2 km od Centrum, 15 km od Kielc z doskonałym dojazdem

Domy opieki świętokrzyskie

Dom seniora zielone niwy
Niwy 20j, 26-021 Daleszyce

Sprawdź na mapie jak do nas trafić