W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2020 Z DNIA 22.12.2020 Wystosowane przez DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM SENIORA ZIELONE NIWY” NIWY 20J, 26-021 DALESZYCE PSZ.V.9423.10.2018 TEL 608707485 dotyczące Oferty na: dostawę środków ochrony bezpośredniej według specyfikacji dostępnej w siedzibie zamawiającego takich jak: rękawiczki ochronne jednorazowe lateksowe, maski ochronne jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony ochronne

Informujemy, że najlepszą ofertę przedstawiła firma:
as Medic Arkadiusz Ślusarczyk
ul. 1-go Maja 5 26-020
Chmielnik NIP:6572126627Z 

Wyrazami Szacunku Andrzej Nawrot

Dojazd i kontakt

DOM OPIEKI ZIELONE NIWY znajduje się w województwie świętokrzyskim w miejscowości Niwy obok Daleszyc - 2 km od Centrum, 15 km od Kielc z doskonałym dojazdem

Domy opieki świętokrzyskie

Dom seniora zielone niwy
Niwy 20j, 26-021 Daleszyce

Sprawdź na mapie jak do nas trafić