W naszym Domu Seniora Zielone Niwy niezwykle ważną rolę odgrywa terapia prowadzona przez wykwalifikoowaną kadrę. Jest to doskonałe uzupełnienie czynności leczniczych i opiekuńczych wykonywanych w naszym ośrodku. Poniżej wyszczególniamy kilka podstawowych zagadnień związanych z organizacją terapii w Domu Seniora Zielone Niwy.

Formy organizacji zajęć terapeutycznych w procesie leczniczym (ilość pacjentów biorących udział zajęciach):

  • grupowa- polegająca na wykonywaniu różnych bądź tych samych zadań przez grupę kilku osobową ( 2 i więcej) , które można tworzyć celowo lub samorzutnie; jest to praca terapeuty z parą lub grupą osób chorych,
  • indywidualna - polegająca na wykonywaniu przez chorego zadań specjalnie dla niego dobranych , dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych; terapeuta zajęciowy pracuje z jedną osobą ; praca może odbywać się w pracowni terapii, jak i w sali chorych/ pokoju w formie przyłóżkowej. Osoba może uczestniczyć zajęciach terapeutycznych w sposób czynny lub bierny.

Biorąc więc pod uwagę stopień aktywności można wyróżnić:

  • formy aktywizujące, czyli takie, w których osoby aktywnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych; mogą być one prowadzone stale i z tą samą grupą albo mogą też mieć charakter sporadyczny, okazjonalny,
  • oraz formy audytoryjne, czyli takie, w których osoby są biernymi odbiorcami, uczestnikami, widzami; formy te mogą mieć charakter cykliczny i okazjonalny.

Rodzaje terapii zajęciowej:

  • Ergoterapia- terapia pracą , terapia poprzez zajęcia manualne,
  • Socjoterapia- terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych, towarzyskich,
  • Arteterapia- terapia poprzez sztukę, kontakt bierny lub czynny ze sztuką i kulturą.

Węższym pojęciem i podporządkowanym rodzajowi jest metoda terapii zajęciowej. Jest to świadomy i powtarzalny sposób postępowania, pracy z osobą chorą, prowadzący do osiągnięcia zamierzonego wyniku terapeutycznego/ leczniczego. Składają się na nią czynności myślowe i praktyczne odpowiednio dobrane i realizowane w odpowiedniej, ustalonej kolejności.W terapii zajęciowej technika jest rozumiana jako skonkretyzowane czynności praktyczne wykonywane w określonym porządku, pozwalające na uzyskanie określonego efektu oddziaływania terapeutycznego. W technice elementem różnicującym jest przede wszystkim materiał bądź narzędzie pracy.

Dojazd i kontakt

DOM OPIEKI ZIELONE NIWY znajduje się w województwie świętokrzyskim w miejscowości Niwy obok Daleszyc - 2 km od Centrum, 15 km od Kielc z doskonałym dojazdem

Domy opieki świętokrzyskie

Dom seniora zielone niwy
Niwy 20j, 26-021 Daleszyce

Sprawdź na mapie jak do nas trafić